top of page

הפיכת מגרש לחלקה הינו מהלך לא פשוט, ומאוד משמעותי:

  • התשריט קובע את המידות לחזיתות ואת השטח הרשום בטאבו. לאחר הרישום, נתונים אלה נשארים עם החלקה ומקבלים תוקף חוקי. 

  • התשריט קובע את מיקמם הסופי של הגבולות. במקרים של השגת גבול או פלישה מעבר לגבולות רשומים יתכנו משמעויות פליליות.

  • הכנת תשריט לצרכי רישום בעזרת מודד שאינו בקיא בכל הנהלים החדשים עלולה להמשך זמן רב. לכן אנו ממליצים לבחור את המודד לאחר בחינת כל הפרמטרים.

מידע נוסף על תהליך הרישום:

אתם מוזמנים לפנות למשרדנו ב 08-6736042 לתיאום פגישה וקבלת פרטים נוספים.

bottom of page